info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 19:15
kontakt
PYRAMID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 797,00 378,00
-52,6%
653,00
72,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 96,00 -363,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) brutto 94,00 -365,00
---
-3,00
---
Zysk (strata) netto 94,00 -390,00
---
33,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
16,00
---
Aktywa 4 488,00 4 285,00
-4,5%
4 540,00
6,0%
Kapitał własny 3 899,00 3 615,00
-7,3%
3 648,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,17 2,94
-7,3%
2,96
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,32
---
0,03
---