info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 19:53
kontakt
OVIDWORKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 257,00 215,00
-16,3%
258,00
20,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -477,00 -608,00
---
-225,00
---
Zysk (strata) brutto -480,00 -612,00
---
-234,00
---
Zysk (strata) netto -480,00 -612,00
---
-234,00
---
Amortyzacja 2,00 91,00
4 450,0%
270,00
196,7%
Aktywa 2 622,00 2 638,00
0,6%
2 636,00
-0,1%
Kapitał własny 1 566,00 967,00
-38,3%
761,00
-21,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,10
-39,1%
0,08
-23,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,06
---
-0,02
---