info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 07:07
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 043,00 15 043,00
0,0%
6 486,00
-56,9%
2 940,00
-54,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 799,00 2 799,00
0,0%
2 723,00
-2,7%
-94,00
---
Zysk (strata) brutto 921,00 921,00
0,0%
2 286,00
148,2%
75,00
-96,7%
Zysk (strata) netto 1 123,00 1 123,00
0,0%
2 232,00
98,8%
75,00
-96,6%
Amortyzacja 668,00 668,00
0,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 89 777,00 89 777,00
0,0%
89 403,00
-0,4%
92 636,00
3,6%
Kapitał własny 37 365,00 37 365,00
0,0%
41 284,00
10,5%
41 007,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,21 3,21
0,0%
3,55
10,5%
2,16
-39,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
0,19
100,0%
0,00
-97,9%