info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 19:33
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 940,00 1 785,00
-39,3%
2 553,00
43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -94,00 -1 280,00
---
-203,00
---
Zysk (strata) brutto 75,00 28,00
-62,7%
-18,00
---
Zysk (strata) netto 75,00 -26,00
---
-18,00
---
Amortyzacja 0,00 220,00
---
219 865,00
99 838,6%
Aktywa 92 636,00 94 611,00
2,1%
93 923,00
-0,7%
Kapitał własny 41 007,00 41 318,00
0,8%
41 245,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 1,80
-17,0%
1,79
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---