info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 20:17
kontakt
GAMFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 779,00 790,00
1,4%
1 169,00
48,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53,00 -44,00
---
121,00
---
Zysk (strata) brutto 10,00 -99,00
---
2 449,00
---
Zysk (strata) netto 8,00 -112,00
---
1 986,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
0,00
---
Aktywa 14 012,00 31 826,00
127,1%
33 429,00
5,0%
Kapitał własny 13 096,00 29 297,00
123,7%
27 973,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 5,23
79,8%
5,00
-4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,02
---
0,36
---