info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 20:22
kontakt
AIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 600,00 1 432,00
-60,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 361,00 -6 904,00
---
Zysk (strata) brutto -7 510,00 -8 307,00
---
Zysk (strata) netto -6 267,00 -9 170,00
---
Amortyzacja 2 867,00 2 030,00
-29,2%
Aktywa 51 408,00 54 489,00
6,0%
Kapitał własny -19 260,00 -28 430,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,56 -0,82
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,27
---