info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 02:31
kontakt
AIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 432,00 20 718,00
1 346,8%
4 914,00
-76,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 904,00 4 430,00
---
6 532,00
47,4%
Zysk (strata) brutto -8 307,00 4 537,00
---
10 449,00
130,3%
Zysk (strata) netto -9 170,00 2 646,00
---
8 621,00
225,8%
Amortyzacja 2 030,00 -168,00
---
2 383,00
---
Aktywa 54 489,00 54 720,00
0,4%
66 087,00
20,8%
Kapitał własny -28 430,00 -28 449,00
---
22 809,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,82 -0,82
---
0,38
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 0,08
---
0,14
87,0%