info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 11:55
kontakt
POLARISIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45,00 0,00
---
283,00
---
227,00
-19,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9,00 -31,00
---
178,00
---
177,00
-0,6%
Zysk (strata) brutto 7,00 -32,00
---
179,00
---
178,00
-0,6%
Zysk (strata) netto 7,00 -32,00
---
179,00
---
168,00
-6,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 165,00 85,00
-48,5%
232,00
172,9%
411,00
77,2%
Kapitał własny 33,00 1,00
-97,0%
180,00
17 900,0%
348,00
93,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,01
---
0,02
83,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,01
---
0,01
0,0%