info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 00:56
kontakt
POLARISIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
91,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -88,00 -116,00
---
89,00
---
Zysk (strata) brutto -86,00 -117,00
---
87,00
---
Zysk (strata) netto -86,00 -117,00
---
87,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 317,00 55 219,00
17 319,2%
55 254,00
0,1%
Kapitał własny 262,00 55 145,00
20 947,7%
55 232,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,95
1 029,8%
0,95
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,00
---
0,00
---