info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 18:21
kontakt
PLANETB2B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 87,00 87,00
0,0%
124,00
42,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 65,00 -10,00
---
62,00
---
Zysk (strata) brutto 64,00 -187,00
---
62,00
---
Zysk (strata) netto 64,00 -187,00
---
62,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 487,00 281,00
-42,3%
628,00
123,5%
Kapitał własny 307,00 101,00
-67,1%
163,00
61,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---