info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.28, godz. 12:24
kontakt
PLANETB2B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
91,00
---
93,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25,00 -48,00
---
38,00
---
60,00
57,9%
Zysk (strata) brutto -25,00 -48,00
---
39,00
---
61,00
56,4%
Zysk (strata) netto -25,00 -48,00
---
39,00
---
61,00
56,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 271,00 242,00
-10,7%
341,00
40,9%
419,00
22,9%
Kapitał własny 72,00 144,00
100,0%
183,00
27,1%
243,00
32,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---