info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 13:07
kontakt
PLANETB2B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27,00 -25,00
---
-48,00
---
Zysk (strata) brutto -28,00 -25,00
---
-48,00
---
Zysk (strata) netto -28,00 -25,00
---
-48,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 994,00 271,00
-93,2%
1 068,00
294,1%
Kapitał własny 3 803,00 72,00
-98,1%
24,00
-66,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---