info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 22:59
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 455,00 2 318,00
59,3%
1 838,00
-20,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 498,00 840,00
68,7%
419,00
-50,1%
Zysk (strata) brutto 647,00 865,00
33,7%
366,00
-57,7%
Zysk (strata) netto 489,00 650,00
32,9%
472,00
-27,4%
Amortyzacja 78,00 94,00
20,5%
102,00
8,5%
Aktywa 11 632,00 17 723,00
52,4%
18 225,00
2,8%
Kapitał własny 11 181,00 17 332,00
55,0%
17 804,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 3,24
47,8%
3,33
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,12
26,0%
0,09
-27,3%