info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 00:53
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 318,00 1 838,00
-20,7%
1 831,00
-0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 840,00 419,00
-50,1%
643,00
53,5%
Zysk (strata) brutto 865,00 366,00
-57,7%
487,00
33,1%
Zysk (strata) netto 650,00 472,00
-27,4%
283,00
-40,0%
Amortyzacja 94,00 102,00
8,5%
89,00
-12,7%
Aktywa 17 723,00 18 225,00
2,8%
18 298,00
0,4%
Kapitał własny 17 332,00 17 804,00
2,7%
17 682,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,24 3,33
2,7%
3,30
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,09
-27,3%
0,05
-39,8%