info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 11:24
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 125,00 2 404,00
13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 681,00 1 369,00
-18,6%
Zysk (strata) brutto 1 845,00 1 220,00
-33,9%
Zysk (strata) netto 1 654,00 546,00
-67,0%
Amortyzacja 0,00 67,00
---
Aktywa 8 659,00 10 863,00
25,5%
Kapitał własny 8 436,00 10 692,00
26,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,65 2,10
26,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,11
-67,0%