info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 21:35
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 838,00 1 831,00
-0,4%
1 870,00
2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 419,00 643,00
53,5%
503,00
-21,8%
Zysk (strata) brutto 366,00 487,00
33,1%
903,00
85,4%
Zysk (strata) netto 472,00 283,00
-40,0%
881,00
211,3%
Amortyzacja 102,00 89,00
-12,7%
95,00
6,7%
Aktywa 18 225,00 18 298,00
0,4%
19 242,00
5,2%
Kapitał własny 17 804,00 17 682,00
-0,7%
18 562,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,33 3,30
-0,7%
3,47
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,05
-39,8%
0,16
211,3%