info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 05:07
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 404,00 1 455,00
-39,5%
2 318,00
59,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 369,00 498,00
-63,6%
840,00
68,7%
Zysk (strata) brutto 1 220,00 647,00
-47,0%
865,00
33,7%
Zysk (strata) netto 546,00 489,00
-10,4%
650,00
32,9%
Amortyzacja 67,00 78,00
16,4%
94,00
20,5%
Aktywa 10 863,00 11 632,00
7,1%
17 723,00
52,4%
Kapitał własny 10 692,00 11 181,00
4,6%
17 332,00
55,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 2,19
4,6%
3,24
47,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,10
-10,3%
0,12
26,0%