info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:10
kontakt
SIMFABRIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 884,00 1 612,00
-14,4%
4 631,00
187,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 223,00 822,00
268,6%
2 295,00
179,2%
Zysk (strata) brutto 174,00 837,00
381,0%
2 405,00
187,3%
Zysk (strata) netto 142,00 682,00
380,3%
2 422,00
255,1%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 3 454,00 4 373,00
26,6%
8 391,00
91,9%
Kapitał własny 2 491,00 3 173,00
27,4%
5 595,00
76,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,51
27,3%
0,90
76,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,11
373,9%
0,39
255,0%