info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:54
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 123,00 1 075,00
-4,3%
1 026,00
-4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 596,00 411,00
-31,0%
-5,00
---
Zysk (strata) brutto 601,00 330,00
-45,1%
-30,00
---
Zysk (strata) netto 624,00 157,00
-74,8%
42,00
-73,2%
Amortyzacja 1,00 3,00
200,0%
3,00
0,0%
Aktywa 3 880,00 4 157,00
7,1%
3 904,00
-6,1%
Kapitał własny 3 381,00 3 538,00
4,6%
3 581,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,88
4,7%
0,90
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,04
-75,0%
0,01
-71,8%