info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 07:19
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 123,00 1 075,00
-4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 596,00 411,00
-31,0%
Zysk (strata) brutto 601,00 330,00
-45,1%
Zysk (strata) netto 624,00 157,00
-74,8%
Amortyzacja 1,00 3,00
200,0%
Aktywa 3 880,00 4 157,00
7,1%
Kapitał własny 3 381,00 3 538,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,88
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,04
-75,0%