info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 10:04
kontakt
FINVENTUR
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 245,00 -159,00
---
-457,00
---
-1 536,00
---
Zysk (strata) brutto 638,00 -159,00
---
-490,00
---
-1 552,00
---
Zysk (strata) netto 638,00 -159,00
---
-490,00
---
-1 552,00
---
Amortyzacja 942,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 60 118,00 60 121,00
0,0%
60 543,00
0,7%
63 266,00
4,5%
Kapitał własny 59 538,00 59 379,00
-0,3%
58 889,00
-0,8%
57 336,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,82
-0,2%
0,82
-0,8%
0,80
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,01
---
-0,02
---