info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 20:41
kontakt
FINVENTUR
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -734,00
---
Zysk (strata) brutto -44,00 -471,00
---
Zysk (strata) netto -44,00 -471,00
---
Amortyzacja 0,00 1 051,00
---
Aktywa 60 480,00 71 462,00
18,2%
Kapitał własny 58 845,00 57 235,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,80
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---