info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 19:51
kontakt
FINVENTUR
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -54,00 -259,00
---
-44,00
---
-718,00
---
Zysk (strata) brutto -54,00 -254,00
---
-44,00
---
596,00
---
Zysk (strata) netto -54,00 -254,00
---
-44,00
---
596,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 60 123,00 60 605,00
0,8%
60 480,00
-0,2%
69 912,00
15,6%
Kapitał własny 59 484,00 59 126,00
-0,6%
58 845,00
-0,5%
57 933,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,82
-0,6%
0,82
-0,5%
0,80
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,01
---