info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 04:47
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -852,00 -1 056,00
---
-200,00
---
Zysk (strata) brutto -753,00 -673,00
---
-1 725,00
---
Zysk (strata) netto -753,00 -673,00
---
-1 725,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 69 743,00 72 653,00
4,2%
73 416,00
1,1%
Kapitał własny 57 181,00 56 507,00
-1,2%
70 164,00
24,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,78
-1,1%
0,97
24,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,02
---