info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:30
kontakt
SPYROSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 169,00 22 504,00
17,4%
25 697,00
14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 133,00 2 986,00
40,0%
3 647,00
22,1%
Zysk (strata) brutto 2 055,00 2 722,00
32,5%
4 084,00
50,0%
Zysk (strata) netto 1 662,00 2 174,00
30,8%
3 164,00
45,5%
Amortyzacja 284,00 293,00
3,2%
400,00
36,5%
Aktywa 23 002,00 26 581,00
15,6%
31 758,00
19,5%
Kapitał własny 11 155,00 13 382,00
20,0%
16 547,00
23,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,64 12,76
20,0%
15,78
23,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,58 2,07
30,8%
3,02
45,6%