info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:36
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 426,00 261,00
-38,7%
375,00
43,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00 -1 456,00
---
-70,00
---
Zysk (strata) brutto -27,00 293,00
---
12,00
-95,9%
Zysk (strata) netto -27,00 -9,00
---
12,00
---
Amortyzacja 4,00 1,00
-75,0%
1,00
0,0%
Aktywa 4 033,00 6 139,00
52,2%
5 953,00
-3,0%
Kapitał własny 2 813,00 4 791,00
70,3%
4 802,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
68,4%
0,03
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---