info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 07:48
kontakt
GKSKAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 669,00 555,00
-17,0%
2 325,00
318,9%
859,00
-63,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 987,00 -3 634,00
---
-3 339,00
---
-2 386,00
---
Zysk (strata) brutto 3 922,00 -3 677,00
---
-3 340,00
---
-2 422,00
---
Zysk (strata) netto 3 922,00 -3 677,00
---
-3 340,00
---
-2 422,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 476,00 11 475,00
-25,9%
6 058,00
-47,2%
3 399,00
-43,9%
Kapitał własny 12 997,00 9 320,00
-28,3%
1 030,00
-88,9%
-1 384,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,14
-40,9%
0,02
-89,1%
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,05
---
-0,05
---
-0,04
---