info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 14:04
kontakt
GKSKAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 859,00 407,00
-52,6%
599,00
47,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 696,00 2 666,00
---
-1 053,00
---
Zysk (strata) brutto -2 690,00 2 654,00
---
-1 038,00
---
Zysk (strata) netto -2 690,00 2 654,00
---
-1 038,00
---
Amortyzacja 104,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 554,00 5 526,00
116,4%
6 931,00
25,4%
Kapitał własny -1 652,00 1 002,00
---
-36,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,04
---
-0,02
---