info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 20:56
kontakt
GKSKAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 989,00 1 771,00
79,1%
669,00
-62,2%
555,00
-17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 614,00 -6 395,00
---
3 987,00
---
-3 634,00
---
Zysk (strata) brutto -3 613,00 -6 512,00
---
3 922,00
---
-3 677,00
---
Zysk (strata) netto -3 613,00 -6 512,00
---
3 922,00
---
-3 677,00
---
Amortyzacja 0,00 143,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 349,00 7 039,00
31,6%
15 476,00
119,9%
11 475,00
-25,9%
Kapitał własny 91,00 -3 225,00
---
12 997,00
---
9 320,00
-28,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,06
---
0,23
---
0,14
-40,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,12
---
0,07
---
-0,05
---