info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 16:28
kontakt
GKSKAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 429,00 188,00
-56,2%
286,00
52,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -563,00 -5 188,00
---
7 889,00
---
Zysk (strata) brutto -662,00 -5 377,00
---
7 831,00
---
Zysk (strata) netto -662,00 -5 377,00
---
7 831,00
---
Amortyzacja 129,00 51,00
-60,5%
41,00
-19,6%
Aktywa 6 973,00 4 424,00
-36,6%
11 956,00
170,3%
Kapitał własny 2 302,00 -3 075,00
---
4 757,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,04
---
0,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,08
---
0,11
---