info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 05:38
kontakt
WODKAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 663,00 15 026,00
55,5%
14 929,00
-0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 484,00 515,00
6,4%
-185,00
---
Zysk (strata) brutto 455,00 485,00
6,6%
-225,00
---
Zysk (strata) netto 406,00 177,00
-56,4%
-225,00
---
Amortyzacja 2 187,00 2 207,00
0,9%
2 215,00
0,4%
Aktywa 221 748,00 234 903,00
5,9%
241 499,00
2,8%
Kapitał własny 172 523,00 172 691,00
0,1%
172 466,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,70 33,74
0,1%
33,69
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,04
-55,7%
-0,04
---