info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 19:52
kontakt
TELESTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 370,00 606,00
-55,8%
1 467,00
142,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 128,00 -271,00
---
159,00
---
Zysk (strata) brutto 112,00 -275,00
---
159,00
---
Zysk (strata) netto 118,00 -272,00
---
64,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
655,00
---
Aktywa 7 611,00 7 316,00
-3,9%
7 474,00
2,2%
Kapitał własny 5 310,00 5 037,00
-5,1%
5 101,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,24 3,07
-5,1%
3,11
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,17
---
0,04
---