info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 04:06
kontakt
TELESTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 473,00 1 363,00
-7,5%
1 528,00
12,1%
1 714,00
12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32,00 -17,00
---
6,00
---
193,00
3 116,7%
Zysk (strata) brutto 29,00 -30,00
---
17,00
---
169,00
894,1%
Zysk (strata) netto -73,00 -30,00
---
30,00
---
115,00
283,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 771,00 7 353,00
-5,4%
7 407,00
0,7%
7 034,00
-5,0%
Kapitał własny 5 315,00 5 285,00
-0,6%
5 314,00
0,5%
5 429,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,24 3,22
-0,6%
3,24
0,6%
3,31
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
0,02
---
0,07
288,9%