info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.19, godz. 21:03
kontakt
ERS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29,00
Zysk (strata) brutto -29,00
Zysk (strata) netto -29,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 515,00
Kapitał własny -2 677,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,62
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01