info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 15:09
kontakt
ERS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18,00 37,00
105,6%
107,00
189,2%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -292,00 -109,00
---
84,00
---
-101,00
---
Zysk (strata) brutto -271,00 -118,00
---
74,00
---
-101,00
---
Zysk (strata) netto -271,00 -118,00
---
74,00
---
-101,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 531,00 3 569,00
1,1%
3 850,00
7,9%
3 838,00
-0,3%
Kapitał własny 358,00 241,00
-32,7%
315,00
30,7%
213,00
-32,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,06
-32,5%
0,07
30,4%
0,05
-32,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,03
---
0,02
---
-0,02
---