info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 06:55
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00
Zysk (strata) brutto -20,00
Zysk (strata) netto -20,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 373,00
Kapitał własny -400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00