info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 17:52
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 -466,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) brutto -33,00 -466,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) netto -33,00 -466,00
---
-20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 255,00 2,00
-99,8%
2,00
0,0%
Kapitał własny 592,00 -710,00
---
-730,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---
-0,00
---