info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 21:51
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -42,00 1 262,00
---
Zysk (strata) brutto -42,00 1 262,00
---
Zysk (strata) netto -42,00 1 262,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
Aktywa 351,00 1 622,00
362,1%
Kapitał własny -269,00 993,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,04
---