info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 11:04
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00 -20,00
---
Zysk (strata) brutto -20,00 -20,00
---
Zysk (strata) netto -20,00 -20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2,00 2,00
0,0%
Kapitał własny -730,00 -750,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---