info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 10:32
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 895,00 -33,00
---
-466,00
---
Zysk (strata) brutto 895,00 -33,00
---
-466,00
---
Zysk (strata) netto 895,00 -33,00
---
-466,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 255,00 1 255,00
0,0%
2,00
-99,8%
Kapitał własny 626,00 592,00
-5,4%
-710,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-4,0%
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,00
---
-0,02
---