info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 06:01
kontakt
PREFABET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 372,00 363,00
-73,5%
540,00
48,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 788,00 -99,00
---
-1 046,00
---
Zysk (strata) brutto -14 961,00 -99,00
---
-1 046,00
---
Zysk (strata) netto -14 961,00 -99,00
---
-1 046,00
---
Amortyzacja 738,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 48 348,00 54 071,00
11,8%
48 449,00
-10,4%
Kapitał własny 2 531,00 6 357,00
151,2%
1 386,00
-78,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,89 7,25
151,2%
1,58
-78,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -17,07 -0,11
---
-1,19
---