info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 07:35
kontakt
ENELMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 88 488,00 101 531,00
14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 671,00 5 354,00
-38,3%
Zysk (strata) brutto 9 968,00 1 655,00
-83,4%
Zysk (strata) netto 8 061,00 838,00
-89,6%
Amortyzacja 14 175,00 14 021,00
-1,1%
Aktywa 434 472,00 435 190,00
0,2%
Kapitał własny 103 190,00 104 028,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,38 4,41
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,04
-89,5%