info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 10:27
kontakt
RYVU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 338,00 649,00
-95,8%
7 774,00
1 097,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 410,00 -11 176,00
---
-4 967,00
---
Zysk (strata) brutto -3 622,00 -11 090,00
---
-4 220,00
---
Zysk (strata) netto -3 596,00 -11 083,00
---
-4 307,00
---
Amortyzacja 2 480,00 1 904,00
-23,2%
2 430,00
27,6%
Aktywa 185 617,00 157 624,00
-15,1%
178 263,00
13,1%
Kapitał własny 126 662,00 101 159,00
-20,1%
116 273,00
14,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,93 6,33
-20,1%
7,28
14,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,69
---
-0,27
---