info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 21:29
kontakt
PRAGMAFA
Kwartalne skonsolidowane
 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 065,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 532,00
Zysk (strata) brutto 958,00
Zysk (strata) netto 704,00
Amortyzacja 195,00
Aktywa 125 938,00
Kapitał własny 45 925,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,69
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26