info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 00:48
kontakt
PRAGMAFA
Kwartalne skonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 849,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -735,00
Zysk (strata) brutto -3 170,00
Zysk (strata) netto -2 488,00
Amortyzacja 315,00
Aktywa 187 700,00
Kapitał własny 38 673,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,05
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,90