info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 00:48
kontakt
PRAGMAFA
Półroczne skonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 181,00 13 204,00
43,8%
19 620,00
48,6%
19 620,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 039,00 4 432,00
9,7%
7 737,00
74,6%
7 737,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 2 119,00 998,00
-52,9%
3 596,00
260,3%
3 596,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 829,00 878,00
-52,0%
2 967,00
237,9%
2 967,00
0,0%
Amortyzacja 153,00 253,00
65,4%
466,00
84,2%
466,00
0,0%
Aktywa 102 760,00 152 180,00
48,1%
187 910,00
23,5%
187 910,00
0,0%
Kapitał własny 37 160,00 40 354,00
8,6%
42 239,00
4,7%
42 239,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,48 15,73
8,6%
15,35
-2,4%
15,35
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,34
-52,0%
1,08
215,2%
1,08
0,0%