info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 22:59
kontakt
OVOSTAR
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 78 387,00 98 852,00
26,1%
98 852,00
0,0%
121 747,00
23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 638,00 23 692,00
9,5%
23 692,00
0,0%
19 125,00
-19,3%
Zysk (strata) brutto 22 708,00 22 577,00
-0,6%
22 577,00
0,0%
17 575,00
-22,2%
Zysk (strata) netto 22 153,00 22 457,00
1,4%
22 457,00
0,0%
17 441,00
-22,3%
Amortyzacja 2 492,00 2 834,00
13,7%
2 834,00
0,0%
2 822,00
-0,4%
Aktywa 110 003,00 131 023,00
19,1%
131 023,00
0,0%
145 573,00
11,1%
Kapitał własny 85 893,00 104 081,00
21,2%
104 081,00
0,0%
125 994,00
21,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,32 17,35
21,2%
17,35
0,0%
21,00
21,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,69 3,74
1,4%
3,74
0,0%
2,91
-22,3%