info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 05:27
kontakt
BALTONA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 72 543,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 426,00
Zysk (strata) brutto -5 413,00
Zysk (strata) netto -5 575,00
Amortyzacja 7 588,00
Aktywa 257 987,00
Kapitał własny 96 202,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,55
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50