info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 21:41
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 838,00 7 412,00
27,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 942,00 1 852,00
96,6%
Zysk (strata) brutto 871,00 1 608,00
84,6%
Zysk (strata) netto 849,00 946,00
11,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 51 019,00 57 409,00
12,5%
Kapitał własny 28 057,00 29 003,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,88 16,41
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,54
11,5%