info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 22:58
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 124 600,00 145 755,00
17,0%
154 799,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 285,00 1 580,00
23,0%
7 705,00
387,7%
Zysk (strata) brutto 843,00 1 105,00
31,1%
7 459,00
575,0%
Zysk (strata) netto 673,00 727,00
8,0%
6 101,00
739,2%
Amortyzacja 1 123,00 1 148,00
2,2%
1 156,00
0,7%
Aktywa 265 360,00 276 465,00
4,2%
266 372,00
-3,7%
Kapitał własny 69 813,00 70 541,00
1,0%
76 641,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,54 4,59
1,0%
4,98
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,05
6,8%
0,40
744,7%