info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 02:30
kontakt
ISIAG
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 342,00 3 911,00
67,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -411,00 1 229,00
---
Zysk (strata) brutto -415,00 1 142,00
---
Zysk (strata) netto -415,00 1 142,00
---
Amortyzacja 24,00 52,00
116,7%
Aktywa 3 366,00 8 387,00
149,2%
Kapitał własny 2 470,00 3 612,00
46,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,53
46,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,17
---