info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 22:12
kontakt
ISIAG
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 697,00 2 334,00
37,5%
3 296,00
41,2%
2 736,00
-17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -277,00 -393,00
---
18,00
---
-1 850,00
---
Zysk (strata) brutto -274,00 -397,00
---
8,00
---
-1 866,00
---
Zysk (strata) netto -274,00 -397,00
---
8,00
---
-1 866,00
---
Amortyzacja 40,00 24,00
-40,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 072,00 3 366,00
9,6%
4 196,00
24,7%
2 185,00
-47,9%
Kapitał własny 2 885,00 2 488,00
-13,8%
2 496,00
0,3%
1 630,00
-34,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,37
-13,7%
0,37
0,3%
0,21
-43,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,06
---
0,00
---
-0,24
---