info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 22:20
kontakt
ISIAG
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 692,00 2 481,00
46,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -78,00 -142,00
---
Zysk (strata) brutto -79,00 -230,00
---
Zysk (strata) netto -79,00 -230,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 560,00 8 149,00
128,9%
Kapitał własny 2 409,00 3 387,00
40,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,50
40,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---