info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 06:19
kontakt
ROBINSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-04-302019-07-312019-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 552,00 4 750,00
-14,4%
2 894,00
-39,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 094,00 257,00
-76,5%
-469,00
---
Zysk (strata) brutto 956,00 144,00
-84,9%
-538,00
---
Zysk (strata) netto 815,00 109,00
-86,6%
-538,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 22 754,00 21 296,00
-6,4%
19 334,00
-9,2%
Kapitał własny 11 570,00 11 679,00
0,9%
11 140,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,18 6,24
1,0%
5,95
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,06
-86,7%
-0,29
---