info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:48
kontakt
GENOMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 948,00 4 615,00
16,9%
5 651,00
22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -95,00 81,00
---
611,00
654,3%
Zysk (strata) brutto -90,00 22,00
---
608,00
2 663,6%
Zysk (strata) netto -90,00 22,00
---
526,00
2 290,9%
Amortyzacja 163,00 177,00
8,6%
194,00
9,6%
Aktywa 8 099,00 8 930,00
10,3%
10 001,00
12,0%
Kapitał własny 6 941,00 6 964,00
0,3%
7 490,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,25 5,27
0,3%
5,67
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,02
---
0,40
2 241,2%