info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 09:59
kontakt
KINOPOL
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 64 116,00 68 939,00
7,5%
77 389,00
12,3%
83 218,00
7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 311,00 8 749,00
64,7%
7 002,00
-20,0%
3 465,00
-50,5%
Zysk (strata) brutto 4 876,00 7 889,00
61,8%
5 772,00
-26,8%
2 179,00
-62,2%
Zysk (strata) netto 3 301,00 6 519,00
97,5%
4 415,00
-32,3%
1 866,00
-57,7%
Amortyzacja 10 950,00 13 164,00
20,2%
15 620,00
18,7%
17 300,00
10,8%
Aktywa 228 794,00 268 260,00
17,2%
280 115,00
4,4%
289 241,00
3,3%
Kapitał własny 169 032,00 163 082,00
-3,5%
168 265,00
3,2%
175 846,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,53 8,23
-3,5%
8,49
3,2%
8,87
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,33
97,0%
0,22
-32,2%
0,09
-57,8%