info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 03:14
kontakt
KINOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41 500,00 38 432,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 626,00 1 739,00
-52,0%
Zysk (strata) brutto 3 037,00 1 955,00
-35,6%
Zysk (strata) netto 2 169,00 1 693,00
-21,9%
Amortyzacja 8 279,00 8 522,00
2,9%
Aktywa 280 115,00 284 124,00
1,4%
Kapitał własny 168 265,00 169 927,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,49 8,57
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,08
-22,0%