info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:13
kontakt
KINOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 644,00 42 574,00
4,7%
41 495,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 061,00 1 405,00
-31,8%
3 697,00
163,1%
Zysk (strata) brutto 1 255,00 925,00
-26,3%
12 342,00
1 234,3%
Zysk (strata) netto 1 011,00 856,00
-15,3%
11 480,00
1 241,1%
Amortyzacja 8 589,00 8 711,00
1,4%
8 752,00
0,5%
Aktywa 291 820,00 289 241,00
-0,9%
294 864,00
1,9%
Kapitał własny 174 991,00 175 846,00
0,5%
187 326,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,83 8,87
0,5%
9,45
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,04
-15,7%
0,58
1 246,5%