info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 02:46
kontakt
GOLAB
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 837,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -161,00
Zysk (strata) brutto -161,00
Zysk (strata) netto -121,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 3 985,00
Kapitał własny 588,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01