info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 06:02
kontakt
GOLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 479,00 -46,00
---
-58,00
---
Zysk (strata) brutto 473,00 -46,00
---
-64,00
---
Zysk (strata) netto 473,00 -46,00
---
-64,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 682,00 1 623,00
-3,5%
1 552,00
-4,4%
Kapitał własny 830,00 784,00
-5,5%
720,00
-8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,07
-5,2%
0,07
-8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,00
---
-0,01
---