info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 09:48
kontakt
MEGARON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 289,00 11 616,00
25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -513,00 1 667,00
---
Zysk (strata) brutto -529,00 1 631,00
---
Zysk (strata) netto -490,00 1 232,00
---
Amortyzacja 515,00 529,00
2,7%
Aktywa 39 943,00 41 775,00
4,6%
Kapitał własny 16 870,00 18 103,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,25 6,70
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,46
---