info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 04:54
kontakt
MEGARON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 616,00 9 340,00
-19,6%
12 167,00
30,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 667,00 -40,00
---
1 578,00
---
Zysk (strata) brutto 1 631,00 -110,00
---
1 559,00
---
Zysk (strata) netto 1 232,00 138,00
-88,8%
1 231,00
792,0%
Amortyzacja 529,00 516,00
-2,5%
551,00
6,8%
Aktywa 41 775,00 38 722,00
-7,3%
40 737,00
5,2%
Kapitał własny 18 103,00 18 242,00
0,8%
19 473,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,70 6,76
0,8%
7,21
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,05
-88,8%
0,46
794,1%