info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 02:25
kontakt
MEGARON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 647,00 11 708,00
10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 921,00 1 427,00
54,9%
Zysk (strata) brutto 886,00 1 373,00
55,0%
Zysk (strata) netto 744,00 1 091,00
46,6%
Amortyzacja 546,00 626,00
14,7%
Aktywa 41 685,00 41 697,00
0,0%
Kapitał własny 20 218,00 21 309,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,49 7,89
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,40
46,4%