info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 17:55
kontakt
MEGARON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 877,00 13 272,00
34,4%
9 289,00
-30,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 187,00 2 361,00
1 162,6%
-513,00
---
Zysk (strata) brutto 109,00 2 309,00
2 018,3%
-529,00
---
Zysk (strata) netto 36,00 1 929,00
5 258,3%
-490,00
---
Amortyzacja 498,00 512,00
2,8%
515,00
0,6%
Aktywa 33 442,00 39 560,00
18,3%
39 943,00
1,0%
Kapitał własny 15 431,00 17 360,00
12,5%
16 870,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,72 6,43
12,5%
6,25
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,71
5 392,3%
-0,18
---