info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 11:41
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 922 863,00 1 940 616,00
0,9%
2 078 158,00
7,1%
2 571 138,00
23,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 248,00 16 294,00
-35,5%
6 785,00
-58,4%
44 392,00
554,3%
Zysk (strata) brutto 233 073,00 3 639,00
-98,4%
-1 092,00
---
29 290,00
---
Zysk (strata) netto 228 597,00 1 786,00
-99,2%
-1 661,00
---
22 348,00
---
Amortyzacja 10 851,00 10 846,00
-0,0%
10 865,00
0,2%
11 828,00
8,9%
Aktywa 3 769 004,00 3 632 985,00
-3,6%
3 798 450,00
4,6%
4 171 543,00
9,8%
Kapitał własny 224 305,00 183 219,00
-18,3%
184 241,00
0,6%
223 582,00
21,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,44 40,29
-18,5%
40,38
0,2%
48,15
19,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 50,39 0,39
-99,2%
-0,36
---
4,81
---