info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 00:05
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 878 536,00 2 077 586,00
10,6%
1 922 863,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 093,00 24 235,00
---
25 248,00
4,2%
Zysk (strata) brutto -16 680,00 12 595,00
---
233 073,00
1 750,5%
Zysk (strata) netto -14 620,00 9 047,00
---
228 597,00
2 426,8%
Amortyzacja 5 756,00 10 375,00
80,2%
10 734,00
3,5%
Aktywa 3 481 129,00 3 581 229,00
2,9%
3 769 004,00
5,2%
Kapitał własny 68 625,00 67 243,00
-2,0%
224 305,00
233,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,14 14,82
-2,1%
49,44
233,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,22 1,99
---
50,39
2 427,1%