info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 08:00
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 077 586,00 1 922 863,00
-7,4%
1 940 616,00
0,9%
2 078 158,00
7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 235,00 25 248,00
4,2%
16 294,00
-35,5%
6 785,00
-58,4%
Zysk (strata) brutto 12 595,00 233 073,00
1 750,5%
3 639,00
-98,4%
-1 092,00
---
Zysk (strata) netto 9 047,00 228 597,00
2 426,8%
1 786,00
-99,2%
-1 661,00
---
Amortyzacja 10 375,00 10 734,00
3,5%
10 846,00
1,0%
10 865,00
0,2%
Aktywa 3 581 229,00 3 769 004,00
5,2%
3 632 985,00
-3,6%
3 798 450,00
4,6%
Kapitał własny 67 243,00 224 305,00
233,6%
183 219,00
-18,3%
184 241,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,82 49,44
233,6%
40,29
-18,5%
40,38
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,99 50,39
2 427,1%
0,39
-99,2%
-0,36
---