info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 01:46
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 822,00 35 168,00
1,0%
38 681,00
10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 656,00 -7 808,00
---
-9 836,00
---
Zysk (strata) brutto 116 547,00 94 272,00
-19,1%
146 885,00
55,8%
Zysk (strata) netto 53 844,00 46 805,00
-13,1%
127 355,00
172,1%
Amortyzacja 4 431,00 4 410,00
-0,5%
4 161,00
-5,6%
Aktywa 3 765 341,00 3 758 750,00
-0,2%
3 946 690,00
5,0%
Kapitał własny 2 065 837,00 2 043 771,00
-1,1%
2 187 182,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 108,89 107,73
-1,1%
115,29
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,84 2,47
-13,1%
6,71
172,1%