info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 14:27
kontakt
SCOPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 961,00 1 325,00
-86,7%
63,00
-95,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 308,00 -8 315,00
---
-3 036,00
---
Zysk (strata) brutto -4 975,00 -9 878,00
---
-4 543,00
---
Zysk (strata) netto -5 029,00 -9 422,00
---
-4 454,00
---
Amortyzacja 1 631,00 1 597,00
-2,1%
1 592,00
-0,3%
Aktywa 90 830,00 83 295,00
-8,3%
80 888,00
-2,9%
Kapitał własny -61 431,00 -70 853,00
---
-75 307,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -10,38 -11,97
---
-12,72
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,85 -1,59
---
-0,75
---