info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 09:57
kontakt
SCOPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 374,00
Zysk (strata) brutto -2 833,00
Zysk (strata) netto -2 257,00
Amortyzacja 1 591,00
Aktywa 79 723,00
Kapitał własny -77 564,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -13,10
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38