info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.01, godz. 04:10
kontakt
SCOPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 325,00 63,00
-95,2%
58,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 315,00 -3 036,00
---
-1 374,00
---
Zysk (strata) brutto -9 878,00 -4 543,00
---
-2 833,00
---
Zysk (strata) netto -9 422,00 -4 454,00
---
-2 257,00
---
Amortyzacja 1 597,00 1 592,00
-0,3%
1 591,00
-0,1%
Aktywa 83 295,00 80 888,00
-2,9%
79 723,00
-1,4%
Kapitał własny -70 853,00 -75 307,00
---
-77 564,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -11,97 -12,72
---
-13,10
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,59 -0,75
---
-0,38
---