info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 05:46
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 76 523,00 69 257,00
-9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 112,00 3 543,00
-50,2%
Zysk (strata) brutto 5 992,00 6 156,00
2,7%
Zysk (strata) netto 4 140,00 6 207,00
49,9%
Amortyzacja 3 274,00 3 481,00
6,3%
Aktywa 305 559,00 305 340,00
-0,1%
Kapitał własny 91 354,00 97 561,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,83 1,95
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,12
49,4%