info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 00:20
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 539,00 19 993,00
-63,3%
31 076 573,00
155 337,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 711,00 -25 533,00
---
16 535 882,00
---
Zysk (strata) brutto -709,00 -26 945,00
---
14 657 905,00
---
Zysk (strata) netto -204,00 -28 155,00
---
16 202 498,00
---
Amortyzacja 2 262,00 3 919,00
73,3%
2 545 190,00
64 844,9%
Aktywa 332 738,00 290 913,00
-12,6%
280 284 464,00
96 246,5%
Kapitał własny 85 350,00 57 326,00
-32,8%
73 528 941,00
128 164,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 1,15
-32,8%
1 470,58
128 110,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,56
---
324,05
---