info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.15, godz. 04:06
kontakt
GOTFI
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 774,00 10 774,00
38,6%
58 204,00
440,2%
43 802,00
-24,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 186,00 2 517,00
112,2%
3 738,00
48,5%
-4 318,00
---
Zysk (strata) brutto 1 180,00 2 508,00
112,5%
3 741,00
49,2%
-4 195,00
---
Zysk (strata) netto 955,00 2 049,00
114,6%
3 010,00
46,9%
-4 643,00
---
Amortyzacja 39,00 46,00
17,9%
69,00
50,0%
60,00
-13,0%
Aktywa 11 580,00 16 486,00
42,4%
19 190,00
16,4%
18 793,00
-2,1%
Kapitał własny 9 964,00 12 013,00
20,6%
15 023,00
25,1%
10 383,00
-30,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,08 7,32
20,6%
9,16
25,1%
6,33
-30,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 1,25
114,8%
1,84
46,8%
-2,83
---