info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 07:00
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 133,00 12 493,00
-4,9%
10 582,00
-15,3%
7 592,00
-28,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 476,00 828,00
73,9%
736,00
-11,1%
-6 029,00
---
Zysk (strata) brutto 493,00 857,00
73,8%
759,00
-11,4%
-6 008,00
---
Zysk (strata) netto 413,00 680,00
64,6%
616,00
-9,4%
-6 114,00
---
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 20 872,00 19 346,00
-7,3%
22 210,00
14,8%
18 842,00
-15,2%
Kapitał własny 15 756,00 16 098,00
2,2%
16 734,00
4,0%
10 602,00
-36,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,61 9,82
2,2%
10,20
4,0%
6,46
-36,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,41
64,3%
0,38
-9,2%
-3,73
---