info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 05:07
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 786,00 13 133,00
-4,7%
12 493,00
-4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 211,00 476,00
-60,7%
828,00
73,9%
Zysk (strata) brutto 1 221,00 493,00
-59,6%
857,00
73,8%
Zysk (strata) netto 979,00 413,00
-57,8%
680,00
64,6%
Amortyzacja 16,00 15,00
-6,2%
15,00
0,0%
Aktywa 19 190,00 20 872,00
8,8%
19 346,00
-7,3%
Kapitał własny 15 023,00 15 756,00
4,9%
16 098,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,16 9,61
4,9%
9,82
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,25
-57,8%
0,41
64,3%