info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.14, godz. 02:30
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 582,00 7 592,00
-28,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 736,00 -6 029,00
---
-427,00
---
Zysk (strata) brutto 759,00 -6 008,00
---
-408,00
---
Zysk (strata) netto 616,00 -6 114,00
---
-408,00
---
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 22 210,00 18 793,00
-15,4%
17 471,00
-7,0%
Kapitał własny 16 734,00 10 383,00
-38,0%
10 042,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,20 6,33
-38,0%
6,12
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 -3,73
---
-0,25
---