info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 15:01
kontakt
ACARTUS
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 407,00 4 641,00
36,2%
3 625,00
-21,9%
3 297,00
-9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 271,00 -36,00
---
37,00
---
240,00
548,6%
Zysk (strata) brutto 246,00 -73,00
---
217,00
---
263,00
21,2%
Zysk (strata) netto 203,00 -74,00
---
184,00
---
237,00
28,8%
Amortyzacja 113,00 0,00
---
124,00
---
132,00
6,5%
Aktywa 2 091,00 2 171,00
3,8%
1 752,00
-19,3%
1 655,00
-5,5%
Kapitał własny 1 223,00 1 019,00
-16,7%
1 176,00
15,4%
1 189,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
0,0%
0,16
-3,7%
0,16
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
0,0%
0,02
-7,4%
0,03
28,0%