info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 10:39
kontakt
ACARTUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 898,00 763,00
-15,0%
768,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 160,00 10,00
-93,8%
19,00
90,0%
Zysk (strata) brutto 158,00 15,00
-90,5%
16,00
6,7%
Zysk (strata) netto 144,00 12,00
-91,7%
2,00
-83,3%
Amortyzacja 31,00 33,00
6,5%
34,00
3,0%
Aktywa 1 968,00 1 806,00
-8,2%
1 766,00
-2,2%
Kapitał własny 1 186,00 1 199,00
1,1%
1 201,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
1,3%
0,16
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-89,5%
0,00
---