info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 11:41
kontakt
DOMLEK
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 787,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -990,00
Zysk (strata) brutto -1 113,00
Zysk (strata) netto -1 130,00
Amortyzacja 407,00
Aktywa 17 202,00
Kapitał własny -959,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,91
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,07