info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:42
kontakt
M4B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 525,00 11 105,00
30,3%
16 913,00
52,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 203,00 1 864,00
54,9%
4 249,00
128,0%
Zysk (strata) brutto 1 161,00 1 790,00
54,2%
4 107,00
129,4%
Zysk (strata) netto 908,00 1 380,00
52,0%
3 365,00
143,8%
Amortyzacja 82,00 69,00
-15,9%
57,00
-17,4%
Aktywa 23 324,00 24 508,00
5,1%
30 089,00
22,8%
Kapitał własny 13 086,00 14 466,00
10,5%
17 831,00
23,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,76 1,95
10,5%
2,40
23,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,19
52,5%
0,45
144,1%