info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.11, godz. 03:08
kontakt
M4B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 623,00 4 597,00
26,9%
7 533,00
63,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 85,00 116,00
36,5%
29,00
-75,0%
Zysk (strata) brutto 23,00 7,00
-69,6%
25,00
257,1%
Zysk (strata) netto 23,00 7,00
-69,6%
25,00
257,1%
Amortyzacja 50,00 51,00
2,0%
51,00
0,0%
Aktywa 27 630,00 28 387,00
2,7%
25 832,00
-9,0%
Kapitał własny 17 553,00 17 559,00
0,0%
17 584,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,37 2,37
0,0%
2,37
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-66,7%
0,00
200,0%